نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:37 ق.ظ

آلودگی هوا

استانداردسازی مانیتورهای کیفیت هوای “کم هزینه” برای کمک به اندازه گیری آلودگی

17 مارس 2023- توسط آزمایشگاه ملی فیزیک-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی در مقاله‌ای که اخیراً در Nature Reviews Physics منتشر شده است، پروفسور ریچارد براون و دکتر نیک مارتین، در مورد…