۴ آذر ۱۳۹۹, ۹:۵۱ ق.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

تعمیر و نگهداری هوشمند: مدیریت تعمیر و نگهداری بهبود یافته در مسیرهای قطار
زیست شناسی کوانتومی می تواند به حل برخی از بزرگترین اسرار زندگی کمک کند
تولید باید با چالش های جداسازی داده خود روبرو شود
حذف ۵ افسانه مدیریت زمان که باعث کاهش بهره وری شما می شود
توسعه سلول های خورشیدی ارزان تر و سازگار با محیط زیست

رویکردهای ارزیابی ایمنی قابل قبول برای وسایل نقلیه خودران

آیا برای تکنیکی که به مغز شما متصل است آماده هستید؟

اخبار