۵ بهمن ۱۳۹۹, ۶:۰۳ ق.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

جامعه ۵ فرا اطلاعاتی ژاپن چیست؟

ظهور مدیران ارشد فیجیتال

نوآوری مدیریت با بکار گیری اکوسیستم موسسات خرد

تجزیه و تحلیل پیش بینی یا تجویزی؟ تجارت شما به هر دو نیاز دارد.

آیا ما در یک شبیه سازی زندگی می کنیم؟

استفاده از زنجیره بلوکی در زنجیره تأمین پس از همه گیری کرونا

نوآوری در مدیریت یک امر سیستمی است ، نه شخصی

اپیدمی و تحول دیجیتال مراقبت های بهداشتی

اخبار