نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

15 اسفند 1402 5:36 ب.ظ

يادداشت روز

رویکرد مدیریت استراتژیک نواوری

رویکرد مدیریت استراتژیک نواوری

 نگاه و بینش مهم است و سپس عمل و اقدام . این جمله ای است که مدیران آگاه به اهمیت نوآوری حتما آنرا باور داشته و به همکاران خود منتقل…

چرا موضوع نوآوری در مدیریت ضعیف است .

چرا موضوع نوآوری در مدیریت ضعیف است .

اکر با کمی دقت به ادبیات جاری مدیریتی در کشور دقت کنیم ، در بیشتر موارد نوآوری پس از فناوری مطرح می شود در حالیکه نواوری مقدم بر فناوری است…

ایفای نقش و ماموریت درست در سیستم نوآوری

برای اینکه سیستم نوآوری اثربخش و پایدار باشد افراد و تیمها باید نقشهای خود را درست اجرا نمایند . نقش یک مبتکر کنجکاو  با نقش های یک مدیر نوآوری بسیار…

توجه به کیفیت نوآوری با رویکرد سیستمی

توجه به کیفیت نوآوری با رویکرد سیستمی

توجه به یک مفهوم جدید – یعنی کیفیت نوآوری –  و ارتباط آن با ملاحظات سیستمی ، با توجه به اینکه موضوع نوآوری در جامعه ما چند سالی است که…

جنبه های مهم در سیستم کیفیت

جنبه های مهم در سیستم کیفیت

 خبری را چند وقت پیش در پایگاه خبری کل نگار منتشر کردیم مبنی بر اینکه  : دایهاتسو، واحدی از خودروساز ژاپنی تویوتا موتور، خطوط تولید را در چهار کارخانه خود…

مدیریت مسئولانه داده ها و اهمیت آن

مدیریت مسئولانه داده ها  و اهمیت آن

اگر چهل سال پیش درباره اهمیت توجه به داده و استفاده از آن در حوزه های مختلف صحبت می کردیم ، با افزایش حجم و تنوع داده های افراد در…

یک گام واقعی به جلو بسمت تحول دیجیتال

یک گام واقعی به جلو بسمت تحول دیجیتال

برای برون رفت از فضای ادبیاتی و کلی کویی های مدیریتی بایستی برنامه اجرایی تنظیم و اجراشود . اگرچه در کشور کارهایی در این راستا شده است ولی بدون تعارف…