نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 4:18 ب.ظ

کارآفرینی

22

چگونه به اهداف کارآفرینی خود برسید

10 اوت 2023-توسط مولیک بنگالی تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق کار کوچکی نیست. مسیر موفقیت کارآفرینی اغلب با شکست‌ها و لحظات شک و تردید در خود هموار می‌شود. این…

21

در گذار از کسب و کارهای “کثیف” به “پاک” چه کسی برنده و چه کسی بازنده است؟

14 آگوست 2023- توسط کیم مک گرات، دانشگاه ویک فارست-اعتبار: CC0 دامنه عمومی تحقیقات جدید مارک کورتیس، دانشیار اقتصاد ویک فارست، به پیامدهای گذار برای کارکنان ایالات متحده در گذار…

17

هفت نکته برای مدیریت استرس کارآفرینی

مایک وود-31 ژوئیه 2023-کارآفرین با تشک یوگا برای تسکین استرس کارآفرینی و استرس دست به دست هم می دهند. برای کارآفرینان، فرسودگی شغلی در نتیجه استرس غیرمعمول نیست،که تا حدی…

16

کار بصورت مسقل چیست؟

2 آگوست 2023 کار  از 9 تا 5 مرسوم است ولی آیا این راهی برای امرار معاش است؟ برای درصد فزاینده ای از کارکنان آمریکایی، پاسخ منفی است. کار مستقل…