نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

4 تیر 1403 8:07 ق.ظ

توجه به حداقل انتظارات مشتری ، خواسته مردم

با  رشد بی وقفه ی تورم مشتریان شاهد افت کیفیت و مقدار کالا نیز هستند و انتظارشان از مدیران دولتی و خصوصی و عرضه کنندگان کالا و خدمات این است…