نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 تیر 1403 1:10 ق.ظ

دانمارک

صندوق انرژی دانمارکی و پروژه عظیم هیدروژن سبز در اسپانیا، با انرژی باد و خورشید

2 فوریه 2022-انمار فرنگول -توربین‌های بادی در آراگون، اسپانیا. پپه رومئو گتی ایماژ برنامه‌هایی برای یک پروژه عظیم با هدف تولید هیدروژن سبز و آمونیاک اعلام شده است و کسانی…