نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:23 ق.ظ

ارز دیجیتال

بدبینان به ارزهای دیجیتال به دنبال این هستند که گوش تنظیم کنندگان را بپیچانند .

5 سپتامبر 2022 -توسط جوزف سوتینل کسانی که پشت اولین سازمان دهندگان سمپوزیوم سیاست رمزگذاری بودند امیدوارند که این رویداد “گفتمان انتقادی” بیشتری را در این بخش ایجاد کند.منتقدان ارزهای…

هنر دیجیتال در کانون توجه قرار گرفته است زیرا دبی پیشنهاد مرکز ارزهای دیجیتال را ارایه می دهد

 14 مارس 2022-توسط سحر العطار -آثار در آرت دبی به نمایش گذاشته شده است. آرت دبی، بزرگترین نمایشگاه سالانه هنر معاصر خاورمیانه، برای اولین بار آثار دیجیتالی را به نمایش…