نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

11 آذر 1402 12:11 ق.ظ

محیط کار

ارگونومی در عمل – یک مطالعه موردی

29 ژوئن 2023- رایان سکارد-نگاهی به اینکه چگونه فناوری محاسباتی پیشرفته کار را برای بدن انسان بهبود می بخشد. علیرغم وعده‌های  بکار گیری هوش مصنوعی، تولید همچنان به کارگران انسانی…

انصاف با کارکنان و اثر آن در افزایش بهره وری

مدیر واقع بین و آینده نگر بایستی به این موضوع بیندیشد که انصاف در محیط کار چیست؟ انصاف مدیر و هماهنگی در مورد آن با مدیران میانی زیربنای عدالت سازمانی…

سیزده نشانه ی سمی بودن محیط کار

یک محل کار سمی می تواند منجر به کار با کیفیت پایین، کاهش بهره وری و نارضایتی کارکنان شود که همه اینها ممکن است منجر به جابجایی کارکنان شود. هنگامی…

عشایری شدن شغل ها و وظایف شغلی در آینده

آیا ۱۵ سال قبل تصور دنیای پر تحولی مانند امروز را در ذهن داشتید ؟ اگر داشتید شما در زمره افراد آینده نگر بر مبنای علم و فناوری بوده اید….

دانشمندان کنترل ایمن مبتنی بر یادگیری را برای سیستم‌ها در محیط‌های نامشخص طراحی می‌کنند

22 آوریل 2022 – توسط انجمن اتوماسیون چین -اعتبار: CC0 دامنه عمومی انسان‌ها در دنیایی زندگی می‌کنند که سیستم‌های ایمنی حیاتی در اطرافشان کار می‌کنند. دانشمندان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند…