نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:25 ب.ظ

افزایش

افزایش سرعت یادگیری ماشینی

18 مه 2022 -توسط دانشگاه لیهای -اعتبار: CC0 دامنه عمومی داده ها بر روی یک مدل ریاضی مانند دانه های شن و ماسه که در یک منظره سنگی پرتاب می…

مشاهده افزایش سرعت کوانتومی در مسائل بهینه سازی

5 مه 2022 -توسط دانشگاه هاروارد -اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی همکاری بین دانشگاه هاروارد با دانشمندان QuEra Computing، MIT، دانشگاه اینسبروک و سایر موسسات، کاربرد پیشرفت‌کننده‌ای از پردازنده‌های کوانتومی اتم…