نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:45 ق.ظ

ارگونومی

ارگونومی در عمل – یک مطالعه موردی

29 ژوئن 2023- رایان سکارد-نگاهی به اینکه چگونه فناوری محاسباتی پیشرفته کار را برای بدن انسان بهبود می بخشد. علیرغم وعده‌های  بکار گیری هوش مصنوعی، تولید همچنان به کارگران انسانی…

یک مدل محاسباتی برای یک دفتر کار راحت تر

22 فوریه 2022- توسط دانشگاه صنعتی آیندهوون – اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 تعداد قابل توجهی از افرادی که در تابستان در یک دفتر پر از آفتاب کار می‌کنند، مجبور می‌شوند…