نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

15 اسفند 1402 5:15 ب.ظ

جایزه نوآوری آزاده

6 6 1

به نقل از روزنامه پیام ما نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده با حمایت انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین در کنار یکدیگر و همچنین جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران و کشور و گروهی از شرکت‌های فعال حوزه فناوری با هدف ترویج کارآفرینی زنان و توسعه کسب ‌و کارهای آنان برگزار شد.
رویدادی برای هموار کردن مسیر سخت کارآفرینی زنان
در این رویداد، فریبا مهدیون، رئیس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین گفت: «هدف از برگزاری اولین دوره جایزه نوآوری آزاده، ضمن زنده نگه داشتن و ادامه دادن راه آزاده داننده، تسهیلگری ورود زنان جوان کارآفرین به بازار کار بود.» به گفته او ایده شکل‌گیری این رویداد در خرداد سال جاری کلید خورد و بنای آن بر ایجاد بستری برای فعالیت و آموزش دختران و زنان جوان فعال بوده است. او همچنین اضافه کرد: «در این دوره ۵ ماه آموزش مستمر در قالب بیش از ۲۰ کارگاه و مشاوره و منتورینگ برای شرکت‌کنندگان برگزار شد.» مهدیون مزیت برگزاری چنین رویدادی را چنین توصیف کرد: «بین زنان فعال در حوزه کارآفرینی، شبکه‎‌سازی موثر اتفاق افتاد. همچنین استارت‌آپ‌ها موفق به جذب سرمایه‌ شدند و سرمایه‌گذاران نیز با فعالیت این زنان آشنا شدند. همه این موارد، ادامه مسیر حرکت و کارآفرینی این زنان را هموارتر می‌کند.»
برتری ۹ تیم نوآور در حوزه فناوری اطلاعات
در اختتامیه این رویداد، ۹ تیم به عنوان تیم‌های نوآور در بخش‌های استارت‌آپی، شرکتی و ایده معرفی شدند. مجموعه «ویدا» که سامانه تشخیص هویت برای حذف حضور فیزیکی در مراکز دولتی بود، رتبه اول بخش شرکت‌ها را به دست آورد. همچنین «بتاتیک» که یک مربی شغلی هوشمند در قالب وب سرویس است، از خراسان رضوی رتبه اول بخش استارت‌آپی شد. مجموعه «هیرا» نیز با ایده پلتفرم کارپولینگ و کاهش آلودگی هوا و خودروهای تک‌سرنشین، رتبه اول را کسب کرد. رتبه‌های دوم در بخش استارت‌آپ‌ها نصیب «کاریفان» فعال در حوزه گردشگری تجربه‌گرا در مناطق حفاظت شده، شد. استارت‌آپ «اسکیلنت» فعال در حوزه یادگیری و آموزش نیز به مقام دوم رسید.

همچنین در بخش شرکتی «آرتیدام» که سامانه دامداری هوشمند از اصفهان است، به مقام دوم رسید. رتبه سوم این جایزه به استارت‌آپ فرهنگی «فامون» در حوزه تئاتر رسید که رسالت خود را بر اتصال نویسندگان را به کارگردانان و تهیه‌کنندگان تئاتر گذاشته است. سپس «نوروکید» از تهران با برنامه جامع شناختی و غربالگری برای کودکان اوتیسم مقام سوم را کسب کرد. در بخش شرکتی نیز «کوآدو» به عنوان شرکت فناور در حوزه تولید انرژی پاک خورشیدی از ایلام رتبه سوم را به خود اختصاص داد. به این شرکت‌کنندگان ضمن برخورداری از جوایز نقدی نفیس، جوایز حمایتی از جمله ارائه فضای کاری اشتراکی، آموزش یک ساله آکادمیک و… نیز ارائه شد.
جایزه آزاده، رویدادی سالانه
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری آزاده ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ھﺎی نوآورانه زنان طراحی و پایه‌گذاری ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ به ﺼﻮرت سالانه اﺟﺮا شود و ھﺮ ﺳﺎل ﺣﻮزه‌ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ که ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل آن به ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه اهداف متنوعی را دنبال می‌کند از جمله ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ زنان پرتلاش در ﻋﺮصه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ھﺎ، اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ به شبکه اﻋﻀﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت‌آﭘﯽ و ﮐﺴﺐ و ‌ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮﭘﺎ. همچنین ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت موسسان اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ها، شبکهﺳﺎزی در ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﺳﺘﺎرت‌آﭘﯽ ﻓﻌﺎل در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺻﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌های ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در جهت توسعه و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زنان از دیگر اهدافی است که پایه‌گذاران این جایزه دنبال می‌کنند. به گفته سایت جایزه نوآوری آزاده، ﻣﺨﺎطبان اﺻﻠﯽ آن، زنان ﻓﻌﺎل در راه‌اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ھﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، سرمایهﮔﺬاران و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎرت‌آپ‌های ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺷﮭﺮک‌ھﺎ و ﭘﺎرک‌ھﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺷﺘﺎب‌دھﻨﺪه‌ھﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻼقه‌مندان به ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ھﺎ می‌توانند در اﯾﻦ روﯾﺪاد در آینده حضور داشته باشند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *