نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:55 ب.ظ

CNC

اخلاق فناوری دیجیتال در بخش مواد غذایی

12 نوامبر 2021توسط دانشگاه لنکستراعتبار: CC0 دامنه عمومی دنیایی را تصور کنید که در آن بسته‌بندی هوشمند برای وعده‌های غذایی آماده سوپرمارکت شما را در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌کند تا…

راه حل های هوشمند برای ماشین های هوشمند

آشیش پاتوردان، 02 فوریه 2018 با استفاده از ماشین‌های هوشمند، انقلاب جدید صنعتی در حال تغییر در نحوه کار امروز تولیدکنندگان و برنامه ریزی برای آینده است که بر تحول…