نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 5:28 ب.ظ

کمبود

11

حل کمبود مهارت های تولید

ارسال شده در 1 ژوئن 2023 توسط The Manufacturer در این مقاله، دیوید اتکینسون، رئیس بخش تولید SME و شرکت های متوسط بریتانیا، بانک لویدز، علل و راه حل های…

حل معمای کمبود منابع پایدار

06 دسامبر 2021 توسط دیوید یانگ و سایمون بک با متعهد شدن هرچه بیشتر شرکت ها به اتخاذ شیوه های آگاهانه اقلیمی، منابع موجود و زیرساخت های مناسب در حال…