نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:22 ب.ظ

حفاری باستان شناسی

126

دو اسکلت جدید در حفاری های پمپئی پیدا شد

16 مه 2023-باستان شناسان دو اسکلت جدید را در حفاری در پمپئی پیدا کردند که در سال 79 پس از میلاد نابود شدند. باستان شناسان در پمپئی گفتند که دو…