نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:32 ب.ظ

اقیانوس

بهینه سازی انرژی

بهینه سازی انرژی شناور فراساحلی اقیانوسی 

28 سپتامبر 2023-اعتبار: اروپا شناور فن‌آوری نوآورانه انرژی اقیانوسی شناور فلات اروپا، یک تغییر پارادایم در انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی را به منظور سرمایه‌گذاری کامل از قدرت قابل توجه دریاها هدایت…