نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:50 ق.ظ

اسکن

آیا اسکن کردن کدهای QR بی خطر است؟

توسط کیم مک گرات، دانشگاه ویک فارست17 فوریه 2022 -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 آگهی تبلیغاتی Coinbase Super Bowl که یک کد QR پرشور را روی موسیقی نمایش می داد، به…