نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:40 ب.ظ

استرس

هفت نکته برای مدیریت استرس کارآفرینی

مایک وود-31 ژوئیه 2023-کارآفرین با تشک یوگا برای تسکین استرس کارآفرینی و استرس دست به دست هم می دهند. برای کارآفرینان، فرسودگی شغلی در نتیجه استرس غیرمعمول نیست،که تا حدی…