نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:14 ب.ظ

اتصال

فضا چگونه خودرو ها را به هم متصل می کند

9 مه 2022 -توسط آژانس فضایی اروپا خودروهای متصل امروزی دستگاه‌های پویا و قابل به‌روزرسانی هستند و چون می‌توانند به‌روزرسانی شوند، به خوبی مجهز هستند تا به خودروهای فردا تبدیل…