نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:33 ق.ظ

آینده کار

نسخه مارک زاکربرگ از آینده کسب و کار

8 فوریه 2021 مارک زاکربرگ قرنطینه  همه گیری کرونا  نشان داده است که نگه داشتن کارکنان در مکان های فیزیکی خاص و دفاتر ضروری نیست ، زیرا فناوری های AR…