نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:47 ق.ظ

آژانس فضایی

ناسا هواپیماها را مستقیماً به داخل طوفان های برفی می فرستد تا از آب و هوا گزارش دهند

لوکیا پاپادوپولوس – 29 ژانویه 2022 – یک هواپیما ناسا ناسا به خلاقیت با هواپیماهای خود و تولید مدل های بدون پنجره معروف است. اما شاید چشمگیرترین هواپیماهای آن هواپیماهایی…