نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 اسفند 1402 10:42 ق.ظ

کشف یک انقراض جمعی جدید

توسط دانشگاه بریستول16 سپتامبر 2020   در عکس فوق خلاصه ای از وقایع عمده انقراض در طول زمان ، برجسته کردن قسمت جدید Carnian Pluvial در 233 میلیون سال پیش…

ابداع نظریه جدید هوش مصنوعی برای تصمیم گیری

ابداع نظریه جدید هوش مصنوعی برای تصمیم گیری 18 سپتامبر 2020توسط Jon Niccum ، دانشگاه کانزاس وقتی نتایج انتخاب انسان نامشخص است و با عدم قطعیت توسط تئوری احتمال توصیف…