نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

1 تیر 1403 6:41 ب.ظ

ابلاغیه وزارت صمت برای تقویت داخلی سازی/ماموریت جدید برای معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بومی‌سازی

تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای به معاونت‌ها و شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به موضوع داخلی سازی را مورد تاکید قرار داد و بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید کرد.

به گزارش شاتا، در برنامه ابلاغ شده بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذی‌نفعان تاکید شده است.

مدیریت واردات

در این ابلاغیه تاکید شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونتهای “امور صنایع” و “امور معادن و صنایع معدنی” با همکاری سازمانهای استانی موظف هستند بر اساس بخشنامه های جدید ابلاغ شده، نسبت به مدیریت و اعمال ممنوعیت برای واردات دارای کالای مشابه داخلی اقدام نمایند.

سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد حمایت از کالای ایرانی، نسبت به بازنگری تعرفه های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.

به منظور شفاف سازی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای ذیربط موظف هستند نسبت به اعمال ساختار شناسه کالا ذیل تعرفهها (براساس برنامه زمانبندی شده و متناسب با اولویتهای کالایی) اقدام نمایند تا امکان تطبیق ظرفیتهای ساخت داخل با کالاهای وارداتی فراهم شود.

توسعه زیرساختها

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است در ورودی شهرکهای صنعتی (با اولویت شهرکهای صنعتی بزرگ و مادر) مکان مناسبی را برای ارائه نیازمندی ها و توانمندیهای واحدهای مستقر در هر شهرک پیش بینی کرده و اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی دائمی این نمایشگاهها را به عمل آورد؛ امکان استفاده از این نمایشگاه ها می بایست به راحتی برای واحدهای مستقر در هر شهرک فراهم شود.

سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به اختصاص محل مناسب و دائمی برای نمایشگاه ساخت داخل در مرکز و استان ها اقدام نماید تا در هر رویداد نمایشگاهی و متناسب با نمایشگاه برگزار شده، امکان ارائه نیازمندی ها و توانمندی های آن فعالیت وجود داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های توسعه ای با همکاری معاونتهای ذیربط و سازمانهای استانی موظف هستند نسبت به برگزاری نمایشگاه های دائمی، دورهای، مجازی و یا محلی با رویکرد به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها اقدام نمایند.

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظفند نسبت به تقویت و توسعه شرکتهای عمومی و تخصصی طراحی و ساخت (EPC) برای نهادینه کردن دانش در زنجیره ارزش (با اولویت صنایع مزیت دار) برنامه ریزی و اقدام نمایند. سازمان های ایدور و ایمیدرو موظفند در صورت نیاز در اجرای این برنامه با معاونتهای ذیربط همکاری لازم را به عمل آورند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به به روزرسانی پیوسته و مستمر سامانه توانیران در جهت افزایش کارآمدی و اثرگذاری آن برنامه ریزی و اقدام نماید. مرکز نوسازی و تحول اداری، دفتر آمار و فرآوری داده ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف هستند نسبت به یکپارچه سازی اطلاعات و برقراری ارتباط بین سامانه ها (ستاد ایران، ثبت سفارش، بهین یاب و توانیران) مطابق برنامه عملیاتی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات اقدام نماید.

تعمیق و توسعه ساخت با استفاده از ظرفیتهای موجود و یا سرمایه گذاری

معاونت امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند فهرست اقلام و نیازهای اصلی کشور را تهیه و به معاونت طرح و برنامه اعلام نمایند. معاونت طرح و برنامه نیز موظف است ضمن اعلام اولویت های سرمایه گذاری و هدایت طرح های توسعه ای برای تولید حداکثری این اقلام، برنامه ریزی و اقدام نماید.

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با شناسایی ظرفیتهای موجود، نسبت به فعال سازی آنها در جهت افزایش تولید و یا تعمیق ساخت داخل اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نمایند.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به جلب همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سازمانهای توسعه ای برای سرمایه گذاری اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نماید.

سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو موظف هستند برنامه اجرایی و سالانه تعمیق ساخت داخل را برای کلیه شرکت های تحت پوشش و یا تحت نظارت و مدیریت خود تهیه و به صورت سالانه اجرا نمایند.

معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونتها و سازمانهای ذیربط وزارت صمت، نقشه راه تولید اقلام گلوگاهی با هدف توسعه ساخت را تدوین و ابلاغ نماید. در این نقشه راه میبایست مسیر مونتاژکاری و تعمیق ساخت داخل در محصولات و فعالیتهای صنعتی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان برای تامین نیازهای فناورانه محصولات و زمینه سازی برای ایجاد برندهای ملی و بازارسازی برای محصولات تولیدی در داخل و خارج پیش بینی و برنامه ریزی شود.

بهم رسانی توانمندیها و نیازها و هم افزایی ذینفعان

معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای ایدرو و ایمیدرو، سازمانهای استانی و انجمنها و تشکلهای تولیدی، موظف هستند با اولویت بندی نیازها و شناسایی توانمندی ها، نسبت به بهم رسانی و هم افزایی بین ذینفعان از طریق برگزاری مستمر رویدادهای مورد نیاز نظیر میزهای ساخت داخل در سطح ملی، سازمانی و استانی اقدام نمایند.

معاونت امور صنایع موظف است نسبت به ندوین و ابلاغ دستورالعمل میزهای ساخت داخل در استانها اقدام نماید تا برگزاری این رویدادها به صورت هماهنگ و هدفمند صورت پذیرد.

برنامه ماهانه و هفتگی میزهای ساخت داخل در ستاد، سازمان های توسعه ای و سازمان های استانی می بایست از سوی شورای راهبری تهیه و اطلاع رسانی شود.

معاونتهای امورصنایع و امورمعادن و صنایع معدنی موظف هستند در تعامل با سایر حوزه ها، نسبت به شناسایی نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخشهای صنعتی کشور (از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، راه و راهسازی، حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی و …) و نیازهای زنجیره تولید در صنایع مختلف (بزرگ، کوچک و خرد) که قابلیت تکرار و تجمیع دارند، اقدام نموده و با تجمیع این تقاضا، امکان برنامه ریزی برای ساخت، تعمیق ساخت و بکارگیری ظرفیت های داخلی در تامین این نیازها را فراهم آورند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به پیگیری برای دریافت نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برنامه ساخت داخل دیگر دستگاه ها و نهادهای عمومی (از قبیل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شستا، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و…) اقدام نماید. این دستگاه ها می بایست و گزارش پیشرفت برنامه آنها را بصورت فصلی دریافت کرده و در فصلنامه ساخت داخل منعکس نماید.

تحقیق و توسعه، ارتباط با دانشگاه، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین

به منظور بومی ساخلی فناوری های مورد نیاز برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری سازمان های ایدرو و ایمیدرو موظف هستند با برنامه ریزی جامع و تعیین اقدامات مشخص، نسبت به تقویت و توسعه فعالیت واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در زیرمجموعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام نمایند.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با برقراری ارتباط نظام مند و مسئله محور با مراکز آموزشی و پژوهشی، ظرفیت های کشور در بخش های پژوهش، طراحی، مدیریت پروژه و تولید را فعالسازی و بکارگیری کرده تا ضمن تامین نیازهای فناورانه برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، زمینه بومی سازی این فناوری ها در کشور فراهم گردد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است در تعامل با معاونت ها و سازمان های ذیربط نسبت به سازماندهی و تقسیم کار فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه برای صنایع اولویت دار اقدام نموده و ضمن ارتباط و بهم رسانی موثر آنها با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، فعالیت های هر دانشگاه و پژوهشگاه را به یک یا چند رشته فعالیت مشخص متصل نماید تا در زمانبندی تعیین شده، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین، تجاری و عملیاتی گردد. در این رابطه ضروری است در رویدادهای میزهای ساخت داخل، قراردادها و تفاهم نامه های مورد نیاز بین دانشگاه ها، واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه نیز منعقد و اجرایی گردد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت ها و سازمان های ذیربط وزارت متبوع موظف است اقدامات عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای ارتقای کیفیت محصولات اولویت دار را تعریف و اجرایی نماید.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونتهای امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی و معاونت طرح و برنامه برای جایگزینی فناوری و محصولات جدید با فناوری و محصولات قدیمی برنامه عملیاتی لازم را تدوین و در زمانبندی تعیین شده اجرا نماید.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است طی تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد و سایر مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی از جمله جهاد دانشگاهی، نسبت به ایجاد و یا توسعه شبکه آزمایشگاه های تخصصی برای آزمون کیفیت کالاهای ایرانی اقدام نماید.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تعامل با معاونت های ذیربط وزارت صمت و سایر ذینفعان موظف است نسبت به مطالعات لازم برای آینده پژوهی تولیدات صنعتی اقدام تا ضمن شناسایی محصولات نوین امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و تولید آنها فراهم گردد.

مشوق ها

معاونت طرح و برنامه با توجه به ظرفیت صندوق های موجود در وزارتخانه و ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به پیگیری برای ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل با مشارکت سازمان های توسعه ای و صندوق های زیر مجموعه وزارت صمت اقدام نماید.

معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی پیگیری لازم برای ایجاد صندوق های اختصاصی توسط انجمن های تخصصی و بخش خصوصی (با ماموریت تضمین ریسک و یا تضمین قراردادهای ساخت داخل) را بعمل آورند.

معاونت طرح و برنامه، بسته مشوق های مالی (تعیین سرفصل مشخص برای ساخت داخل، یارانه سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و …)، مدل های جدید برای نحوه تضمین تسهیلات مالی (بیمه، موجودی انبار، اعتبارسنجی و …)، مشوق های بیمه ای برای کاهش ریسک استفاده از ظرفیت های داخلی و مشوق های مالیاتی را در اسرع وقت تهیه و به شورای راهبری نهضت ساخت داخل پیشنهاد دهد تا پس از تصویب آن در مراجع ذیربط مشوق های پیش بینی شده اجرایی و عملیاتی گردد.

تامین مالی

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن مدل های تامین مالی برای ایجاد انگیزه در استفاده از تولیدات داخلی از قبیل اعتبار خریدار (داخل و خارج)، اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی و تامین منابع اعتباری برای مصرف کنندگان نهایی و خرید کالاهای ایرانی (تحریک تقاضا) اقدام نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن پذیرش پیش فاکتور صادره از سوی تولیدکنندگان داخلی و یا مشارکت داخلی و خارجی در داخل کشور و امکان انجام معاملات ارزی بین بانک ها و تولیدکنندگان اقدامات لازم را بعمل آورد تا ضمن جلوگیری از خروج ارز برای تامین کالاهای دارای توان داخل، زمینه تقویت شرکت های داخلی در مشارکت با شرکای خارجی فراهم گردد.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به پیگیری تامین تسهیلات ریالی و ارزی سرمایه گذاری های اولویت دار و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی برای محصولاتی که منجر به تعمیق ساخت داخل و کاهش واردات می گردد اقدام نموده و عقد تفاهم نامه و قرارداد با بانک های عامل را پیگیری نماید.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به عملیاتی کردن حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (ماده 21 قانون رفع موانع تولید) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.

معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت عملیاتی کردن آیین نامه اجرایی فاکتورینگ (موضوع ماده 8 قانون حداکثر استفاده) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.

آموزش و فرهنگ سازی

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونت های ذیربط و انجمن ها و تشکل های تولیدی و در جهت تقویت فرهنگ ساخت داخل، محتوای آموزشی مورد نیاز برای حمایت از تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولیدات و نمانام های داخلی و سایر موارد مرتبط را در کلیه مقاطع آموزشی و تحصیلی (دبستان یا تحصیلات تکمیلی) تهیه و طی تعامل با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی کند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت موظف است با همکاری بخش های ذیربط و رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی و در جهت تقویت فرهنگ سازی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل و استفاده از محصولات داخلی، ضمن تهیه محتواهای مورد نیاز، اقدام به توسعه آموزش عمومی، فرهنگ سازی و تقویت انگیزه های ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل نماید و از در این رابطه ظرفیت کلیه بخش های اجتماعی (از قبیل مساجد و هئیت های مذهبی، نمازهای جمعه، سازمان های مردم نهاد، بسیج و صدا و سیما و ..) را بکارگیری نماید. کلیه زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است همکاری لازم را در این رابطه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بعمل آورند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی موظف است نسبت به تهیه اخبار و اطلاعات مورد نیاز فعالیت های صورت گرفته برای تعمیق و توسعه ساخت داخل اقدام کرده و پوشش خبری مناسب برای این فعالیت ها را انجام دهد.

دبیرخانه روز صنعت و معدن موظف است نسبت به تهیه تندیس نهضت ساخت داخل برای ارائه به فعالین برتر این حوزه در روز صنعت و معدن اقدام نماید تا ضمن فرهنگ سازی، این تندیس به عنوان نماد ملی برای استقلال صنعتی کشور تعیین گردد.

راهبری، پایش و نظارت

شورای راهبری نهضت ساخت داخل نسبت به برگزاری جلسات کاری به صورت مستمر اقدام می کند. شورای راهبری موظف است نسبت به زمانبندی، راهبری، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت معاونت ها و سازمان ها در این حوزه اقدام نموده تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. دبیرخانه شورای راهبری نهضت ساخت داخل، مرکز ساخت داخل و ماشین سازی و تجهیزات تعیین می شود.

کلیه زیرمجموعه های وزارت اعم از معاونت های ستادی، سازمان های ایدرو، ایمیدرو و سازمان های استانی، موظف هستند طی یک هفته بعد از ابلاغ این بخشنامه، یک مدیر ارشد را به عنوان مسئول ساخت داخل در حوزه ماموریت خود منصوب و به مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات معرفی کنند.

نمایندگان منصوب شده موظف هستند در تعامل با بخش های ذیربط، ماموریت ها و اقدامات تعیین شده در قالب این دستورالعمل و تصمیمات شورای راهبری را پیگیری و اجرایی نمایند.

مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات ضمن تعامل با نمایندگان منصوب شده، عملکرد برنامه های هر معاونت و سازمان را پایش و نظارت کرده و نتیجه را به صورت مستمر در جلسات شورای راهبری نهضت ساخت داخل اعلام کند.

گزارش فعالیت های مرتبط با این دستورالعمل به صورت مستمر از سوی دبیرخانه تهیه و به مراجع ذیربط از جمله حوزه وزیر منعکس و اطلاع رسانی می شود

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *