نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

4 تیر 1403 6:19 ق.ظ

گزارشهای آینده صنعت فولاد توسط وزارت صنعت و معدن منتشر شد

معاونت پژوهشهاي زیربنایي و امور توليدي دفتر: مطالعات انرژي، صنعت و معدن در مقدمه این دو گزارش آورده است که :

از منظر تاریخی، متخصصان و مورخانِ تحولات صنعتی، ظهور مشاغل و فناوریهای جدید را به چند

برای این دسته از تحولات،  انقلابی تقسيم کردهاند. تعبير  انقلابهای صنعتی دوره  چهارم

اشاره به تغييرات شگرفی دارد که اساس شيوه توليد و مدلهای کسب وکار را دگرگون کرده است. در

حال حاضر جهان با مجموعه فرایندهای فناورانهای مواجه است که قاعده بازی را در هر کسب وکاری

تغيير دادهاند ……………….فناوریهای همچون فناوریهای هوش مصنوعی، اینترنت اشيا، همزاد دیجيتال، چاپ 3 بعدی، واقعيت مجازی وافزوده، بلاکچين، رایانش ابری و روباتيک پيشرفته از فناوریهای نوظهور در انقلاب صنعتی چهارم هستند و تأثيرات شگرفی در صنایع توليدی بزرگ مانند نفت و گاز، خودرو، معدنکاری و فولاد دارند.

علاوه بر تغييرات اکوسيستمی و آثار ناشی از آن، اکثر سازمانها در اثر موجهای انقلاب صنعتی

چهارم با تغييرات جدی سازمانی روبه رو خواهند شد و این تغييرات عملكرد سازمانها را تحت تأثير قرار

خواهد داد. انقلاب صنعتی چهارم در گسترده ترین سطح خود، نه تنها در نحوه عملكرد شرکتها و نحوه

توليد کالاها، بلكه بر چگونگی روابط بين اجزای اکوسيستم  تأمينکنندگان، مشتریان، ملاحظات نظارتی،

سرمایه گذاران و سایر ذینفعان  نيز تأثيرگذار خواهد بود. به نظر میآید انقلاب صنعتی چهارم نه تنها

فرایندهای توليد فولاد بلكه همه زنجيره ارزش را تحت تأثير قرار خواهد داد. استقرار فناوریهای نو در

زنجيره ارزش فولاد با چالشهای مختلفی همراه خواهد بود که این چالشها جنبه های مختلف کسبوکار

زنجيره ارزش فولاد را تحت تأثير قرار میدهد.

دنيای دیجيتال جدید به کارکنان جدید نياز دارد و پيش بينی میشود که درنهایت مشاغل ایجاد

شده بهدليل دیجيتالی کردن بيشتر از مشاغل ازدسترفته خواهد بود. بنابراین بازیگران اصلی صنایع

مختلف باید با درنظر داشتن موارد ذکر شده خود و کارکنان خود را برای آینده دیجيتال آماده کنند.

بهطور کلی انقلاب صنعتی چهارم فرصتهای بسياری را برای اتصال، هوشمندسازی و دیجيتالی

کردن در پيش روی صنعت آهن و فولاد قرار داده است. اغلب فناوریهایی که امكان استقرار و استفاده

از آن در صنایع توليدی دیگر وجود دارد، در صنعت فولادسازی نيز کاربردی هستند. حتی برخی از این

فناوریها درحال حاضر نيز در تعدادی از شرکتهای فولادی مطرح دنيا کاربردی شده اند و آثار مثبتی از

خود نشان دادهاند. با توجه به رشد اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای فولاد و ظهور فناوریهای نوین میتوان

چشم اندازی روشن برای آینده صنعت فولاد به ویژه در عصر انقلاب صنعتی چهارم متصور بود. اما باید قبل

از قرار گرفتن در مسير دیجيتالی شدن، یک ارزیابی آگاهانه از مسير پيش رو و نيازهای آن صورت گيرد.

برای دسترسی به متن این دو گزارش اینجا کلیک کنید .

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *