نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:28 ب.ظ

اکتشاف

محققان به گسترش اکتشاف مواد معدنی با استفاده از یادگیری ماشینی کمک می‌کنند

27 اکتبر 2021، توسط دانشگاه کرتین اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی محققان دانشگاه کرتین سیستم جدیدی توسعه داده‌اند که به شناسایی ذخایر معدنی کشف نشده در غرب استرالیا با استفاده از…