نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:38 ب.ظ

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان چیست و چه اهمیتی دارد؟

مهندس امین رشیدی به نقل از تفاهم آنلاین بهمن 18, 1402 اقتصاد دانش بنیان، که بر پایه تولید، استفاده و انتقال دانش و فناوری مبتنی هستند، می‌توانند تأثیر بسزایی در…

هدایت‌ اقتصاد دانش‌بنیان با «پیوست فناوری»

۵-۳-۱۴۰۱ – پیوست فناوری موجب می‌شود که نیازمندی‌های پروژه‌های صنعتی تاحدامکان از توانمندی‌های داخلی و به صورت بومی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان داخلی یا سازندگان تأمین شود و به…