نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:38 ق.ظ

استراتژیک

10 مورد ضروری برای مقابله با چالش های انبار امروزی

4 مه 2023  -انبارهای امروزی برای رویارویی با روندهای زنجیره تامین و پیشرفت های مداوم تکنولوژیکی با چالش های متعددی روبرو هستند. بزرگترین چالش استراتژیک برآورده کردن انتظارات مشتری برای…

چه چیزی ارزش ایجاد می کند؟ تعداد انگشت شماری از تصمیمات استراتژیک

25 اوت 2022-فردریک ویسنریدر -دانیل لیندن این مقاله از کتاب جدید «طراحی مجدد استراتژی سرمایه: رویکرد سیستمی پیشگامانه برای به حداکثر رساندن پایدار جریان نقدی شرکت» نوشته فردریک ویسنریدر و…