نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:10 ق.ظ

ارزش تجاری

تفکر طراحی چیست؟

6 مارس 2023 در سال‌های گذشته، کلمه «طراحی» ممکن است تصاویری از کیف‌های دستی گران‌قیمت یا کتاب‌های میز قهوه براق را تداعی کند. اکنون، ممکن است ذهن شما مستقیماً به…