نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:09 ق.ظ

ارتقای کسب و کار

جای خالی نوآوری

نقش اکوسیستم دانش‌بنیان در رفع چالش‌های صنایع کوچک بررسی شد به نقل از صمت نیوز 21-5-1402 لازم به ذکر است که نوآوری کمی در صنایع وجود دارد و سیاست‌گذاری دولت…