نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:43 ق.ظ

اتقلاب چهارم صنعتی

آینده صنعت بر بسترپلتفرم های صنعتی

آینده صنعت بر بسترپلتفرم های صنعتی

چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری ها در حوزه های اطلاعات و دانش در حال گسترش هستند و ما که بیشتر دنباله رو هستیم بیشتر به آن وابسته خواهیم شد….

انقلاب چهارم صنعتی و رویکرد های مهم آن

در اتحادیه اروپا به صنعت ۴ در آمریکا اینتر نت اشیای صنعتی در چین هوش مصنوعی در برنامه ۲۰۲۵ به ما گفته می شود که اینترنت اشیا در همه جا…