نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:21 ق.ظ

آینده دیجیتالی

دوقلوهای دیجیتال کجا بیشترین ارزش را دارند؟

30 ژانویه 2023 -کیتی لندی فناوری‌های پیشرفته در تولید زیاد شده‌اند و کارخانه‌های امروزی در مقایسه با یک دهه پیش تقریباً غیرقابل تشخیص هستند. همانطور که تولیدکنندگان به سفر دیجیتال…