نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:29 ب.ظ

آیا هوش مصنوعی آگاهی دارد

آموزش رایانه‌ها برای حذف درک مفاهیم پشت متون

30 نوامبر 2021توسط بریتانی استف، دانشگاه پردو اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 تفسیر معنا و زمینه عمیق تر رسانه های اجتماعی و مقالات خبری برای انسان ها به اندازه کافی سخت…