نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:22 ب.ظ

آلودگی

اسناد محرمانه درباره سازندگان مواد شیمیایی همیشگی درباره خطرات سلامتی برای مردم

1 ژوئن 2023 -توسط دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 بر اساس تجزیه و تحلیل اسناد صنعت پیش از این مخفی توسط UC San Francisco (UCSF)، صنایع شیمیایی دانش خود…