نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:32 ب.ظ

آسیب شناسی

آسیب شناسی استارت آپها

آسیب شناسی استارت آپها

بخش اول راهنمای رشد برای استارت آپ ها 19 مه 2023-https://productiveshop.com/business-traction-101/ به عنوان یک بنیانگذار استارتاپ، کشش کسب و کار مفهوم مهمی است که باید در تلاش خود برای ایجاد…

خطرات داده های بزرگ به کشاورزی نیز سرایت می کند

28 ژوئن 2022 – نوشته کلی برانسون، گفتگو -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 اکثر کاربران اینترنت تاکنون از آسیب پذیری داده های شخصی خود آگاه هستند. زمانی که این خبر منتشر…

مدیران ناراضی و ضربه های مهلک به سازمانها

به وضوح می توان دید که بسیاری از مشکلات و بحرانهای موجود در جامعه امروز ما ناشی از سیستم های مدیریت است . سیستم هایی که یکی از موثرترین عواملش…

اهمیت آسیب شناسی شعار های راهبردی

در نظامهای با برنامه ریزی متمرکز توجه به تدوین چشم انداز و بدنبال آن تعیین راهبرد ها و سیاست های کلی اهمیت خاصی می یابند . این نظامها با تاکید…

یکی از بزرگترین آسیب‌ها برای رسیدن به حکمرانی خوب، افزونگی ساختارهاست

تاریخ: چهارشنبه 08 بهمن 1399 رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در چهارمین جلسه مشترک شورای راهبردی توسعه مدیریت و کمیته بهره‌وری در استانداری مازندران، با بیان اینکه این استان یکی…