نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:21 ق.ظ

آثار محیط زیست

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید انرژی هسته ای

20 ژوئن 2022 – توسط دانشگاه Ritsumeikan-ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای. اعتبار: دانشگاه Ritsumeikan در دنیایی که دائماً در حال تحول است، جمعیت به سرعت در حال…