نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

11 اسفند 1402 3:17 ب.ظ

جوايز علمي و صنعتي

جایزه جهانی مالی و بانکداری

Global Banking and Finance Awards جایزه جهانی مالی و بانکداری با رای مردم . اروپایی ها در طی یک دهه گذشته ، از طریق برنامه جوایز سالانه خود ، موفقیت…

جایزه ملی کیفیت ایران

تفکر تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۳۸۱ شکل گرفت. پس از بررسی تجربیات عینی جوایز ملی کیفیت در سایر کشورها، کمیته ای از کارشناسان طراز اول مدیریت کیفیت…

جایزه ملی مدیریت انرژی

معرفی جایزه انرژی و مصرف آن همواره یكی از موضوعات مهم زندگی بشری بوده است و امروزه از یک طرف صنعتی شدن کشورها و توجه بیشتر به نقش حیاتی انرژی…

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بستر ساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت کننده گردیده است. حضور فعال و…

جایزه مدیریت سبز ایران

متن: صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی در راستای ضرورت اتخاذ رویکرد صیانت از نتایج کسب شده نسبت به مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی همگرا با نتایج اقتصادی…

جایزه مدیریت دانش

مقدمه امروزه، مدیریت دانش برای سازمان یک الزام اجتناب ناپذیر است. مدیریت دانش یک زنجیره است که این زنجیره به ترتیب شامل مدیریت دانش (ایجاد، تسهیم و بکارگیری)، دارایی‌های دانش…

جایزه تعالی صنعت اروپایی

چشم انداز این جایزه بر محور زیر استوار است. از سال 1995 ، جایزه تعالی صنعت (IEA) معیارهای کیفیت مدیریت برای رقابت موسسات اروپایی در بخش های صنعتی و خدماتی…