نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 5:53 ب.ظ

جوايز علمي و صنعتي

k44

جایزه جهانی مالی و بانکداری

Global Banking and Finance Awards جایزه جهانی مالی و بانکداری با رای مردم . اروپایی ها در طی یک دهه گذشته ، از طریق برنامه جوایز سالانه خود ، موفقیت…

K29

جایزه ملی کیفیت ایران

تفکر تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۳۸۱ شکل گرفت. پس از بررسی تجربیات عینی جوایز ملی کیفیت در سایر کشورها، کمیته ای از کارشناسان طراز اول مدیریت کیفیت…

k28

جایزه ملی مدیریت انرژی

معرفی جایزه انرژی و مصرف آن همواره یكی از موضوعات مهم زندگی بشری بوده است و امروزه از یک طرف صنعتی شدن کشورها و توجه بیشتر به نقش حیاتی انرژی…

k27

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بستر ساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت کننده گردیده است. حضور فعال و…

k26

جایزه مدیریت سبز ایران

متن: صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی در راستای ضرورت اتخاذ رویکرد صیانت از نتایج کسب شده نسبت به مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی همگرا با نتایج اقتصادی…

k16

جایزه مدیریت دانش

مقدمه امروزه، مدیریت دانش برای سازمان یک الزام اجتناب ناپذیر است. مدیریت دانش یک زنجیره است که این زنجیره به ترتیب شامل مدیریت دانش (ایجاد، تسهیم و بکارگیری)، دارایی‌های دانش…

tt53

جایزه تعالی صنعت اروپایی

چشم انداز این جایزه بر محور زیر استوار است. از سال 1995 ، جایزه تعالی صنعت (IEA) معیارهای کیفیت مدیریت برای رقابت موسسات اروپایی در بخش های صنعتی و خدماتی…