نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

4 خرداد 1403 5:39 ق.ظ

اولویت‌های پژوهشی سال 99مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی

http://62.60.140.120/cissc1/fa/sites/default/files/cissc-205x126.png

اولویت‌های پژوهشی سال 99مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی بشرحزیر اعلام شده است . مخاطبان برای نحوه همکاری به آدرس سایت ذکر شده در انتهای لیست مراجعه و بصورت آنلاین ثبت نام و پیگیری نمایند.

1- همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و گزینه‌های پیش روی در عرصه بین‌المللی

2- حمایت از بنگاه‌های متکی به سرمایه‌گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس کرونا

3- تقویت اقدامات پیشگیری شیوع بیماری کرونا توسط نهادهای خدمات مردمی

4- سیاست‌های اقتصادی کلان در دوران پساکرونا

5- تحریم و فقر

6- تبعات اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

7- حقوق امنیت انرژی

8- الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ایران

9- تبعات دولت رانتی

10- آسیب‌شناسی در حوزه مصرف آب پس از کرونا

11- اقدامات و دستاوردهای آموزش‌وپرورش پس از کرونا

12- تدوین مدل بهبودیافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و رشد و توسعه گری از دسته‌بندی‌ها

13- مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری آموزش ایران با سایر کشورهای خاورمیانه

دولت و سیاست‌گذاری

14- نهادهای دولتی در ایران، مطالعه کارآمدی آن‌ها در ضرورت‌های تحول

15- سیاست‌گذاری نظام سلامت

16- سیاست‌گذاری زیست‌محیطی

17- سیاست‌گذاری آموزشی

18- سیاست‌گذاری جنايي

توسعه

19- موضوعاتی در ارتباط با توسعه انسانی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی

20- ارائه الگوهایی برای حل منازعات سیاسی

21- موضوعاتی در ارتباط با توسعه اقتصادی در سطح کلان

22- بایسته‌های سیاسی توسعه اقتصادی

23- بایسته‌های راهبردی مدیریتی در ارتباط با توسعه اقتصادی

24- تأثیرات ارگان‌های نهادی و حقوقی در توسعه اقتصادی

همبستگی ملی و ملی‌گرایی

25- نقش اقوام در همبستگی ملی

26- همبستگی ملی از منظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

27- بنیادهای هویت ملی (سرزمین- تاریخ- فرهنگ و زبان- دولت و ملت)

28- چالش‌های درونی و بیرونی

29- مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی

سیاست خارجی

30- مفاهیم و موضوعاتی حول محور مسائل بین‌الملل و منطقه

31- ضرورت‌های دیپلماسی اعم از دیپلماسی عمومی، فرهنگی، پارادیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی

32- ایران و غرب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

شهرنشینی و مدیریت شهری

33- تحلیل و ارزیابی تغییر و تحولات شهرنشینی و حل معضلات ناشی از آن

34- مدیریت پسماند

35- تمرکززدایی قدرتی و جغرافیایی

36- برنامه‌ریزی محیطی پایدار منبع آب

37- تبیین الگوی حکمروایی منابع آب

38- نوسازی دانش بومی در مدیریت منابع آب

39- چالش‌های هیدروپولتیک فرارو

40- تنش‌زدایی چالش‌های ژئوپولتیک، ژئواکونومیک

41- مميزي زمين و مستغلات شهري و روستايي

42- ظرفيت و توان‌های محيطي در كارآفريني

43- الگو توسعه پايدار در محورهاي گردشگري

44- ژئومورفولوژی و چالش‌های محیطی

45- تغييرات آنتروپوژنيك

حق، عدالت و حقوق

46- توسعه روش‌های احقاق حق

47- عدالت قانونی و عدالت اجتماعی

48- ارائه الگویی جهت احقاق حقوق طبقات ضعیف جامعه

49- تعاملات و گفتمان‌های نظری

50- نظامات و هنجارهای جامعه بشری

51- قانون‌گذاری مطلوب و لازم‌الاجرا

52- مشخصات و ویژگی‌های قانون‌گذار

53-جرم‌زدایی

54- حقوق مصرف انرژی

روانکاوی و روانشناسی جامعه

55- آسیب‌های اجتماعی

  رشوه و اختلاس

56- مسائل اجتماعی دهکده جهانی و آسیب‌های جهانی‌شدن

57-  ترافیک و پیامدهای سیاسی، روانی و اجتماعی آن

58- پیامدهای روانی کرونا در جامعه ایران

59- چالش‌های روان‌شناسانه در جامعه ایران

60- چالش‌های روانی آموزش‌وپرورش در ارتباط با نسل جوان

61- ارگونومی شناختی، آزمون‌های شناختی و فرایندهای شناخت

62- تقویت سازنده استعداد، هوش و خلاقیت و پشتکار

اولویت‌های کمیسیون صنایع مجلس

63- اولویت اول: بازنگری کلی طرح ساماندهي صنعت خودرو با رویکرد اصلاح شیوه حکمرانی شرکتی در صنعت خودروسازی کشور

63- بازتعريف نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور متناسب با اهداف و مکانیسم‌های اجرایی

64- تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی

65- نظارت بر ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی در صنعت پتروشیمی

66- نظارت بر اجرای دولت الکترونیک

اولویت‌های تخصصی علوم پایه

67-سلول‌های ﺑﻨﻴﺎدﯼ و ﭘﺰﺷﮑﯽ مولکولی و بیوتکنولوژی

68- گیاهان داروﯾﯽ

69-بازﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژﯼ

70- انرژی‌های ﻧﻮ و تجدید پذیر

71-علوم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رفتاری

73- ایمنی زﯾﺴﺘﯽ

74-اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﮏ

75- تکنونیک و زمین‌شناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

76- سنتز کاتالیزورهای زیست سازگار

عرصه‌های پژوهشی اقتصادی کلان

77- ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ سیاست‌های ﭘﻮﻟﻲ و  ﻣﻨﺎﺳﺐ

78- راهکارهاي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻣﻘﺮرات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم در ﺣﻮزﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ماﻟﻴﺎﺗﻲ

79- ﺑﻮدﺟﻪ و  دوﻟﺖ ، برنامه‌ریزی ﮐﻼن ﺑﻬﻴﻨﻪ

80- سیاست‌های ارزي و ﺑﺎزار ارز و طلا

81- سیاست‌های سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﻲ و آثار ﺁن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

82- سیاست‌های اقتصادی با رویکرد رانتی

83- هدفمندی رایانه‌ها و دیگر اصلاحات اقتصادی

84- سیاست‌های ارتقاء بهره‌وری، اشتغال و فنّاوری

85- عدالت اجتماعی و فقرزدایی

86- بازارهای مالی (پول، سرمایه، بیمه)

87- طراحی سیستم پولی و بانکداری اسلامی

88- طراحی ابزارهای مالی اسلامی

89- الگوهای تأمین مالی نوین در اقتصاد کشور

90- خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت داخلی و خارجی

91- اقتصاد صنعتی

92- بررسی رقابت، انحصار زدایی و تمرکز و کارایی نظام اقتصادی در سطح بنگاه و صنعت

حوزه انرژی

93- تبدیل، پالایش، ذخیره‌سازی و انتقال گاز طبیعی و نفت

94- کاهش انواع آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای

95- تولید پراکنده، کاهش، کاهش تلفات، افزایش پایداری و هوشمند سازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق

96- افزایش بازده فرآیندهای تبدیل انرژی در تولید، انتقال و مصرف نهایی

97- مهندسی کلان سامانه‌های مصرف انرژی

98- ذخیره‌سازی انرژی‌های الکتریکی

حوزه مهندسی عمران و حمل‌ونقل

99- توسعه پایدار در صنعت ساختمان

100- رفتار لرزه‌ای سازه‌ها و راه‌های پیش‌بینی زلزله

101- کاربرد روش‌های جدید در تحلیل، طراحی و اجرا، مدیریت بهینه سازه‌ها

102- کاربرد روش‌های جدید در مدیریت ترافیک، حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها

103- مدیریت پسماندها و کاربرد زائد در مصالح ساختمانی

104- ایمن‌سازی سازه‌ها، راه‌ها و منابع آبی کشور جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه

کشاورزی

105- تهيه و تدوين شاخص‌های مميزي در علوم كشاورزي ايران

106- ضعف‌ها در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مديريت و اقتصاد كشاورزي و ارائه راهكارها

107- انتقال فنّاوری سیستم مداربسته (RAS) در پرورش ماهیان خاویاری

108- انتقال تکنولوژی برای کنترل پدیده ریز گردها در ایران(جنوب کشور-خوزستان)

109- انتقال دانش و آشنایی با مدل‌های جدید (ET Mapping) در طرح‌های جمع‌آوری آب باران

110- ارزیابی آب کشاورزی در دام و شیلات و انتقال دانش برای ارتقاء آن

111- ارزیابی آب کشاورزی در زراعت و باغ و انتقال دانش برای ارتقاء آن

112- انتقال تکنولوژی برای افزایش بهره‌وری در اراضی شور و قلیایی

113- اصلاح روش‌های آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي به‌منظور افزايش بهره‌وری

اولویت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت

114- بررسی شبکه‌های توزیع موفق در کشورهای پیشرفته

115- بررسی روش‌های همکاری و فعالیت مشترک واحدهای صنفی در قالب شرکت‌های مشترک واحدهای صنفی

116- پهنه‌بندی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک کشور

117- روش MMI در اکتشافات کانی‌سازی Pb,Zn,Ni,Ag,Au,Cu و تعیین محل حفاری در کانسارهای با پوشش خاک

118- تهیه CRM های بومی از خاک‌های معدن

اولویت‌های نیروی انتظامی

119- بررسی آسیب‌های اجتماعی نوظهور و تأثیر آن بر امنیت

120- بررسی علل و عوامل سرقت‌های اینترنتی در فضای مجازی با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

121- نحوه پایش و رصد عناصر فعال قاچاق و توزیع مواد اعتیادآور و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها

122- مطالعات تطبیقی در راستای روش‌های نوین کاهش تصادفات، ارتقاء ایمنی ترافیک و آشنایی با تجهیزات پیشرفته ترافیکی

123-مطالعه تطبیقی کلانتری‌های تهران با پلیس‌های کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته

124- مطالعه تطبیقی شرح وظایف پلیس پایتخت با پلیس یکی از پایتخت‌های جهان

محورهای اصلی حل مسائل در حوزه‌ی حفاظت از محیط‌زیست

125- مدیریت پسماند:

شناسایی فناوری‌های مناسب به‌منظور تصفیه پساب‌های صنعتی، انسانی و کشاورزی و استفاده مجدد از آن

شناسایی فناوری‌های مناسب به‌منظور تصفیه شیرابه‌های ناشی از دفع پسماند

روش‌های بهینه دفع پسماند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی

شناسایی فناوری‌های نوین جمع‌آوری پسماندها به تفکیک نوع پسماند

شناسایی روش‌های هماهنگ و استانداردسازی اجرای مدیریت پاک‌سازی، احیاء، کنترل و پیشگیری آلودگی سواحل دریا و کنار رودها ناشی از فعالیت‌های انسانی

126- مقابله با پدیده گردوغبار و تثبیت نقاط بحرانی با استفاده از تجارب بین‌المللی

127- آب (مدیریت مصرف، ارزش‌گذاری آب، ارزش‌گذاری تالاب)

منابع طبیعی

128- آزمون مواد مختلف مطرح‌شده توسط شرکت‌های داخلي و خارجي جهت تثبيت تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های داخلي و ساحلي جهت كاهش اثرات ریز گردها در کانون‌های بحراني مختلف

129- بهترين روش اصلاح مراتع در اقاليم مختلف آب و هوايي

130- معرفي گونه‌های مختلف مرتعي جهت بهبود حاصلخيزي خاک‌های مرتعي

131- معرفي روش‌های مختلف مبارزه با فرسايش )بيولوژي، مهندسي و تلفيقي( در اقاليم و خاک‌های مختلف

132- تعيين نياز آبي گياهان مرتعي و بياباني

زراعت و باغبانی

133- شناسايي، حفاظت و بهره‌برداری اقتصادي از ذخاير ژنتيكي كشور

134- توليد لاين‌هاي سبزی‌های مهم كشور و بذور آن‌ها

135- شناسايي و معرفي گياهان غله‌اي و علوفه‌اي مقاوم به کم‌آبی

136- تحقيق در جهت تهيه و توليد گياهان مقاوم به آفات و بیماری‌های گياهي در محصولات استراتژيك

137- چگونگي منع توسعه سطح زیر کشت و به‌جای آن افزايش عملكرد در واحد سطح به‌نحوی‌که مشكلات اجتماعي به وجود نيايد و استفاده از روش‌های مختلف و استفاده از الگوي كشت و به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشكي و شوري مناسب ضمن رعايت اقتصادي بودن آن

138- چگونگي انتقال کشت‌های فضاي باز به گلخانه‌ها و اعمال محدوديت و ممنوعيت كشت در مناطق كم آب و بااستفاده از حمایت‌های لازم براي اين تغيير

گرایش علوم دامی

139- دستيابي به فناوري توليد فرآورده‌های بيولوژيكي )مولتي آنزيم تغذیه‌ای، آنتی‌بادی‌های مؤثر بر عملکرد( در دام وطيور

140- دستيابي به فناوری‌های مناسب جهت بهبود راندمان تولیدمثل و كاربرد ژن‌های كانديد مؤثر بر عملکرد در گوسفندو بز و گاومیش بومي كشور

141- دستيابي به فناوری‌های مناسب زيستي باهدف بهبود ارزش غذايي مواد ليگنوسلولزي ، بهبود بهره‌وری منابعپروتئيني و بهبود مديريت در تغذيه دام و كاهش خسارات ناشي از تنش‌های محيطي در توليدات دامي

کارگروه هنر و معماری

142- توجه به نسبت ميان هنر ، معماري و شهرسازي با محیط‌زیست و تأثیرات آن بر زندگي در طول زمان

143- ارتقاء و گسترش مرزهاي دانش باهدف رسيدن به خودکفایی در حوزه هنر و معماري و شهرسازي

144- حفظ و گسترش و بازآفرینی هنر و ميراث فرهنگي ايراني – اسلامي

145- ارتقاء خلاقيت هنري و ايجاد بسترهاي لازم در جهت رسيدن به ابداع و نوآوري و رشد و شكوفايي استعدادهاي كشوربه‌ویژه در حوزه هنرهاي ملي

146- ضرورت توجه به شناخت و اهميت مواريث فرهنگي و هنري ايران با تأکید بر احياء ، حفظ و معرفي آن‌ها به جهان

147- تعيين و تعيّن مكانت و جايگاه ارزشي هنر در تعالي و ارتقاء فرهنگي كشور

148- آسیب‌شناسی جايگاه و مسائل هنر، معماري و شهرسازي در نظام فرهنگي و ساختاري كشور و لزوم ارائه راهكارهاي مؤثر براي ارتقاي نظام و فرهنگ هنري ، معماري و شهرسازي

149- ارتقاء بينش هنري و نگرش زیبایی‌شناختی و تأثیر آن در زندگي فردي و اجتماعي انساني ايراني

150- تعيين مختصات و الزامات هنر و معماري در فرآيند جهانی‌شدن

151- شناخت، نقد و ارزيابي هنر معاصر ايران

152- نقش و جايگاه هنر ، معماري و شهرسازي در ارتقاء و تعالي فرهنگ جامعه http://62.60.140.120/cissc1

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *