نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

11 اسفند 1402 1:48 ب.ظ

فـراخـوان مشـارکـت در طـرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع

اطلاع رسانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستـای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و نامـگذاری سـال 1399 به نام جهـش تولیـد و تحقق بنـد “ح” مـاده (46) قانـون برنـامه پنـج‌سـاله ششـم کشـور با هدف افـزایش بهـره وری و رقـابت پـذیری واحـدهای صنعتـی تولیـدی، ارتقـاء کیفیت محصـولات داخلـی بمنظور صـادرات، کاهش شـدت مصرف انـرژی، حفظ اشتغـال، ایجـاد فرصتهـای شغلـی جدید و… از طـریق اصلاح ساختـار اعم از خط تولیـد، منابع انسانـی، مالـی، مدیـریت، نوسـازی خط تولیـد و ارتقـاء فنـاوری، در نظر دارد از بیـن واحدهای صنعتـی فعال و بزرگ در چهـار گروه صنعتی سـاخت تجهیـزات و ماشین آلات، فلـزی فابـریکی، قطعـه سازی خـودرو و نسـاجی جهت مشـارکت در طرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع دعوت بعمـل آورد. واحدهای صنعتـی متقـاضی و واجد شرایط می توانند اطلاعات خود را از مورخ 1395/5/15 در سامانه طراحی شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آدرس “فراخوان​” ثبت نمایند. پس از بررسی اطلاعات وارد شده و صحه گذاری آنها یکی از شیوه های مداخله ای شامل مشوق ها، معافیتها و تسهیلات کم بهره برای واحدهای صنعتی متقاضی اتخاذ خواهد شد. (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  23862011-021 تماس بگیرید).​

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *