نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 اسفند 1402 12:04 ق.ظ

تأثیر جهانی سازی تحول دیجیتال در محیط های شهری

پاراگ خانا ، استراتژیست جهانی موج بعدی فناوری ، جهشی کوانتومی در تواناییهای ما برای سازماندهی زندگی انسانها ، از جمله تجارت و و شهر نشینی دارد. چنین پیشرفت هایی…