نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 11:25 ب.ظ

مدیریت استراتژیک تحول

پرسشنامه فرایند تحول استراتژیک

 1. تعریف شما از  تحول استراتژیک چیست ؟
 2. آیا در این زمینه با یک برنامه مطالعه و تدوین شده عمل می شود؟
 3. آیا آسیب شناسی تغییرات انجام و ریسک ها تعیین شده اند ؟
 4. آیا برنامه مدیریت ریسک ها تدوین شده اند ؟
 5. آیا کارکنان و مدیران رده های عملیاتی از این برنامه ها آگاهی دارند؟
 6. آیا اطمینان از مشارکت کار کنان ارزیابی شده است ؟
 7. میزان همکاری و مشارکت بالای 90 درصد است .؟
 8. مزیت های تحول تعریف و ارزیابی شده اند ؟
 9. منابع مورد نیاز برای ایجاد تغییر پیش بینی شده و قابلیت دستیابی دارند.؟
 10. ایا تحول مورد نظر واقعیت دارد؟
 11. ایا تحول مورد نظر شفافیت دارد؟
 12. ایا تحول مورد نظر مقیاس دارد؟
 13. ایا تحول مورد نظر یکپارچگی دارد؟
 14. ایا تحول مورد نظر موضوعیت دارد؟
 15. ایا تحول مورد نظر اولویت دارد؟
 16. ایا تحول مورد نظر امکان شکست دارد؟
 17. ایا تحول مورد نظر جامعیت دارد؟
 18. آیا تحول دارای محدوده تعریف شده ای است ؟
 19. در صورت شکست پیامد های آن پیش بینی شده اند ؟
 20. راهکارهای کاهش آثار مخرب در صورت شکست  پیش بینی شده اند ؟
 21. آیا مرحله ای است و نتایج هر مرحله بر مرحله بعد اثر می گذارد ؟
 22. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه چه چیزهایی تغییر می کنند شده است ؟
 23. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه موارد تغییر چگونه تغییر می کنند  انجام شده است ؟
 24. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه چه چیزهایی  در اولویت تغییر می کنند انجام شده است ؟
 25. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه چه چیزهایی تغییر نمی کنند  انجام شده است ؟
 26. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه چه کسانی باید تغییرات را هدایت کنند انجام شده است ؟
 27. در تدوین برنامه تعاریف مربوط به اینکه چه کسانی باید چه تغییر اتی را بپذیرندانجام شده است ؟
 28. تعاریف مربوط به کتالیزور های تغییرات و نوع و هماهنگی آنها انجام شده است ؟
 29. هدف اصلی تغییر و تحول چیست ؟
 30. اهداف فرعی چیست ؟
 31. آیا تحول استراتژیک  بر اساس یک نیاز بیرونی ایجاد شده است ؟
 32. آیا تحول استراتژیک  بر اساس یک بحران ایجاد شده است ؟
 33. آیا تحول استراتژیک  بر اساس یک نیاز درونی ایجاد شده است ؟
 34. آیا تحول استراتژیک  بر اساس یک نیاز بیرونی ایجاد شده است ؟
 35. آیا تحول استراتژیک  بر اساس یک مطالعه مستمر و آگاهانه  ایجاد شده است ؟
 36. آیا برای انجام برنامه تحول یک روش مستند سازی برای آموزه ها تدوین شده است ؟
 37. آیا در برنامه ریزی نظام پایش و ارزیابی بصورت متمرکز است یا بصورت چند لایه ای پیش بینی شده است ؟
 38. آیا تحول بر اساس یکی از مدلهای مرتبط با سیستمهای مدیریت استاندارد انجام می شود ؟
 39. آیا این تحول در ارتباط با دوره عمر سازمان و ویژگیهای آن انجام می شود؟
 40. آیا این تحول توسط مدیریت ارشد هدایت و راهبری می شود؟
 41. آیا فرد خاصی از درون یا بیرون سازمان تعیین شده است ؟
 42. میزان اولویت  کاری آن برای فرد چند است ؟
 43. آیا  این فرد تصمیم گیرنده نهایی است ؟
 44. آیا کمیته ای این تصمیمات را اتخاذ می کند ؟
 45. ابزار های مدیریتی لازم برای تصمیم گیری و کنترل تعریف شده اند ؟

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دانلود رزومه موسسه بر روی عکس کلیک کنید