نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

1 خرداد 1403 4:42 ب.ظ

پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ در‌ آغاز‌ با‌ نام‌ «اداره‌ توسعه‌ تحقیقات‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران»‌ در‌ سال‌ 1338‌ تاسیس‌ شد‌ و‌ هدف‌ اولیه‌ آن،‌ تحقیق‌ و‌ پژوهش‌ در‌ زمینه‌ کاربرد‌ مواد‌ نفتی‌ بود.‌ پس‌ از‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی،‌ نام‌ این‌ سازمان‌ به‌ «مرکز‌ پژوهش‌ و‌ خدمات‌ علمی»‌ تغییر‌ یافت‌ و‌ به‌ توسعه‌ فعالیت‏ها‌ در‌ راستای‌ اهداف‌ مورد‌ نظر‌ پرداخت.‌ در‌ سال‌ 1368،‌ این‌ مرکز‌ طبق‌ موافقت‏نامه‌ اصولی‌ شورای‌ گسترش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و‌ آموزش‌ عالی،‌ «پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت»‌ نام‌ گرفت‌ و‌ با‌ هدف‌ انجام‌ تحقیقات‌ بنیادی،‌ کاربردی‌ و‌ توسعه‏ای،‌ به‌ فعالیت‌ خود‌ ادامه‌ داد.

راهبرد‌ پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت،‌ ایجاد‌ ارزش‌ افزوده‌ از‌ راه‌ تولید‌ و‌ تجاری‏سازی‌ فناوری،‌ با‌ رویکرد‌ اصل‌ انجام‌ پژوهش‌ برای‌ توسعه‌ و‌ داخلی‌سازي‌ فناوری‏های‌ جدید‌ است.‌

سابقه‌ 55‌ ساله‌ این‌ مرکز‌ تحقیقاتی‌ در‌ تحقیق‌ و‌ توسعه‌ و‌ دارا‌ بودن‌ بیش‌ترین‌ پروژه‏های‌ برون‌سازمانی‌ و‌ اثربخشی‌ فعالیت‏ها‌ در‌ صنعت،‌ باعث‌ بلوغ‌ آن‌ در‌ بستر‌ زمان‌ شده‌ است،‌ به‌ نحوی‌ که‌ پژوهشگاه‌ با‌ توجه‌ به‌ سابقه‌ طولانی،‌ به‌ درجه‌اي‌ از‌ تکامل‌ رسیده‌ است‌ که‌ در‌ خلق‌ توسعه‌ فناوری‏های‌ مورد‌ نیاز‌ صنعت،‌ به‌ عنوان‌ پیشرو‌ در‌ کشور‌ شناخته‌ مي‌شود.

توليد‌ محصولات‌ ارزشمندي‌ نظير‌ دانش‌ فني،‌ اختراع‌ و‌ در‌ نهايت‌ ارايه‌ مقاله‌ در‌ مجلات‌ معتبر،‌ در‌ كنار‌ انجام‌ رسالت‌ واقعي‌ پژوهشگاه،‌ شاخص‌ ديگري‌ است‌ كه‌ پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ در‌ آن‌ از‌ رتبه‌ خوبي‌ بهره‌مند‌ بوده‌ است.‌ البته‌ از‌ ميان‌ اين‌ موارد،‌ اهميت‌ دانش‌ فني‌ و‌ ثبت‌ اختراع‌ در‌ حوزه‌هاي‌ فناوري‌ بالاتر‌ است‌ كه‌ در‌ اين‌ رابطه‌ نيز‌ پژوهشگاه،‌ سرآمد‌ بوده‌ است.‌

وجود‌ سرمايه‌های‌ عظیم‌ هم‌چون‌ نیروی‌ انسانی،‌ تجهیزات‌ و‌ توانایی‌های‌ منحصربه‌فرد‌ این‌ مجموعه‌ مانند‌ توسعه‌ فنی،‌ انتقال‌ و‌ بومی‌سازي‌ فناوری‏های‌ پالایشگاهی،‌ ارایه‌ مشاوره‌ برای‌ بهینه‏سازی‌ و‌ رفع‌ تنگناهای‌ صنایع‌ با‌ اولویت‌ صنعت‌ نفت،‌ ارایه‌ لیسانس‏ها‌ و‌ طراحی‌ واحدهای‌ تحت‌ لیسانس‌ پالایشگاه‏های‌ نفت‌ و‌ میعانات‌ گازی،‌ مطالعات‌ جامع‌ مخازن‌ و‌ ارایه‌ برنامه‌ توسعه‌ میدان،‌ ارایه‌ فناوری‏های‌ نوین‌ در‌ رفع‌ آلودگی‌ آب،‌ هوا،‌ خاک‌ و‌ حفاظت‌ از‌ تاسیسات‌ نفتی،‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ پژوهشگاه‌ بتواند‌ در‌ فعاليت‌هاي‌ توسعه‌ فناوري‌ (صنعتي‌ و‌ نيمه‌صنعتي)‌ با‌ درآمدزايي‌ بالا‌ موفق‌ بوده‌ و‌ برای‌ چهارمین‌ سال‌ متوالی،‌ حايز‌ رتبه‌ برتر‌ در‌ زمینه‌ فنی‌ و‌ مهندسی‌ شود.

مطابق‌ ابلاغیه‌ رهبر‌ معظم‌ انقلاب‌ در‌ زمینه‌ سیاست‏های‌ کلی‌ اقتصاد‌ مقاومتی‌ که‌ دو‌ بند‌ از‌ آن‌ مربوط‌ به‌ افزایش‌ ذخایر‌ راهبردی‌ نفت‌ و‌ گاز‌ و‌ افزایش‌ ارزش‌ افزوده‌ از‌ طریق‌ تکمیل‌ زنجیره‌ ارزش‌ صنعت‌ نفت‌ و‌ گاز‌ است،‌ پژوهشگاه‌ نیز‌ کلیدی‌ترین‌ عامل‌ در‌ تحقق‌ آن‌ را‌ خلق،‌ توسعه‌ و‌ بومی‏سازی‌ فناوری‏های‌ لازم‌ در‌ برداشت‌ از‌ مخازن‌ و‌ تکمیل‌ چرخه‌ علم‌ تا‌ ثروت‌ می‏داند؛‌ یکی‌ از‌ راه‏های‌ رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌ بزرگ،‌ تاسیس‌ شرکت‏های‌ دانش‌بنیان‌ است.

پژوهشگاه،‌ هم‌سو‌ با‌ اهداف‌ سند‌ چشم‌انداز‌ 1404‌ که‌ ایران‌ را‌ کشوری‌ توسعه‌یافته‌ با‌ جایگاه‌ اول‌ اقتصادی،‌ علمی‌ و‌ فناوری‌ در‌ سطح‌ منطقه،‌ با‌ تعامل‌ سازنده‌ و‌ موثر‌ در‌ روابط‌ بین‏الملل‌ می‏داند،‌ تلاش‌ در‌ دست‌یابی‌ به‌ کسب‌ جایگاه‌ نخست‌ رتبه‌ علمی‌ در‌ منطقه‌ را‌ دارد.‌ در‌ این‌ راستا،‌ پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ در‌ تحقق‌ اهداف‌ سند‌ چشم‌انداز،‌ نقش‌ برجسته‏ای‌ ایفا‌ می‏کند‌ و‌ حتی‌ مواردي‌ نظیر‌ تحقق‌ اقتصاد‌ دانش‌محور‌ و‌ تعاملات‌ بین‏المللی‌ را‌ سر‏لوحه‌ کار‌ خود‌ قرار‌ داده‌ است.

نقش‌ انرژی‌ در‌ اقتصاد‌ ایران‌ و‌ روند‌ فزاینده‌ مصرف‌ آن‌ در‌ کشور،‌ مرکز‌ را‌ بر‌ آن‌ داشت‌ تا‌ برای‌ کاهش‌ و‌ بهینه‏سازی‌ مصرف‌ انرژی‌ برنامه‌اي‌ جامع‌ و‌ کامل‌ را‌ تدوین‌ كند.‌

پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ با‌ برخورداری‌ از‌ نیروهای‌ متخصص‌ و‌ کارآمد‌ و‌ نيز‌ تجهیزات‌ و‌ فناوری‌ روز‌ و‌ هم‌سو‌ با‌ سیاست‌های‌ کلان‌ کشور‌ در‌ تحقق‌ اقتصاد‌ دانش‌بنیان‌ به‌ عنوان‌ ستون‌ اصلی‌ اقتصاد‌ مقاومتی،‌ تولید‌ ارزش‌ افزوده‌ بیش‌تر‌ را‌ سرلوحه‌ فعالیت‌های‌ خود‌ قرار‌ داده‌ است.‌

پژوهشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ با‌ اتكا‌ به‌ مديريت‌ نوين‌ معتقد‌ است،‌ با‌ حمايت‌ مديران،‌ همكاري‌ دانشگاه‌ها،‌ مراکز‌ علمي‌ و‌ تحقيقاتي،‌ و‌ هم‌چنين‌ شرکت‌هاي‌ دانش‌بنيان‌ و‌ پيمانکاران‌ باتجربه‌ صنعت‌ نفت‌ و‌ گاز،‌ مي‌توان‌ گام‏هاي‌ بلندتري‌ را‌ در‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ متعالي‌ برنامه‏ريزان‌ و‌ سیاست‏گذاران‌ كشور‌ مانند‌ توليد‌ و‌ استفاده‌ بهينه‌ از‌ ذخاير،‌ ارايه‌ و‌ توسعه‌ فناوري‌هاي‌ نوين‌ و‌ توسعه‌ پايدار‌ با‌ صيانت‌ از‌ منابع‌ برداشت.

‌ https://www.ripi.ir

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *