نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 اسفند 1402 10:46 ق.ظ

انرژی در مقابل آنتروپی

 چگونه می توان سازمان ها را به روشی مطمئن ، رونق بخشید. موضوع آنتروپی بر طبق تعاریف علمی مرتبط با آنتروپی انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودبه‌خود…

دنیا به مثابه دره ی وهمی حکومت ویروس کرونا

 جهان ما حتما زیباست که همه علاقه دارند هرچه زودتر به وضعیت قبل دربیاید . زودتر به کافه ها و مساجد و ورزشگاهها باز گردند. ولی حتما برای خیلی ها…

فقدان نواوری در مدیریت ، تنگنای توسعه

نوآوری در مدیریت اغلب به موضوعاتی بر می گردد که از نظر مدیران بسیار متفاوت و مبهم است. روزگاری در حدود سی سال پیش اگر صحبت از تحقیقات در مدیریت…

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین است. هدف اصلی این سازمان ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در…

انجمن روانشناسی کسب و کار

دیدگاه ما دیدگاه ما به طور گسترده ای به موضوع ارتقاء و تعالی حرفه ای وایجاد جامعه ای حرفه ای در روانشناسی کسب و کار شناخته می باشد ،  که…

سازمان مديريت صنعتي

تاریخچه سازمان در پی رکود اقتصادی غیرقابل پیش بینی دهه 1330 و ایجاد بحران در صنعت کشور، مرکزی تحت عنوان “مرکز راهنمایی صنایع ایران”  ایجاد شد. مطالعات انجام گرفته در…

انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن مهندسی دریایی ایران، یک سازمان مردم نهاد علمی و غیرانتفاعی است که بــه منظــور گســترش، پيشــبرد و ارتقــاء علــم و توســعه کمــي و کيفــي نيروهــاي متخصــص و بهبــود بخشـيدن…

انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران

انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران در سال 1393 با همکاری و پشتیبانی برخی افراد دلسوز محیط زیست ایران و همچنین مدیران شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ راه اندازی…