نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 11:22 ب.ظ

آثار و پیش بینی های آینده پس از کرونا

اکنون در شرایطی که هنوز به مرکز توفان و بحران کرونا نزدیک نشده ایم ، چنانچه بخواهیم نگاهی کلی به آینده بیندازیم باید به وضعیت کسب و کارهایی که بیشترین تغییرات را داشته اند توجه کنیم. اکثر تحلیل ها به نمودار بازگشتی به شکل حرف  v  اشاره می کنند که حاکی از یک افت شدید و یک باز گشت خواهد بود که شیب آن مهمترین موضوع است. بیشتر تحلیلگران به جای امید به بهبودی در شکل V ، اکنون پتانسیل بروز شیوع مجدد ویروس ، رشد طولانی مدت آهسته تر و بهبود جهانی آرامتری را می پذیرند که در مراحل مختلف اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، آنها معتقدند که روند به تصویر کشیده شده در این سنا ریو می تواند تحقق یابد. با افزایش مشکلات در کل کسب و کار ها و ادامه کار از راه دور ممکن است مدتها پس از آنکه دولتها  به طور رسمی محدودیت ها را برطرف می کنند ، ادامه یابد. اگر بخواهیم که یک مثال برای این تحلیل بزنیم صنعت خودرو میتواند قابل لمس تر از بقیه باشد .

با یک رویکرد نگرش خوشبینانه  ، بحران همچنین می تواند برخی از حالت های  موقتی را همچون نسیمی برای تقاضا را ایجاد کند. در مرحله اول ،استفاده از وسایل نقلیه شخصی بجای حمل و نقل عمومی برای بسیاری از شهروندان مهمتر می شود، زیرا در این شرایط عامل تصمیم گیری خطر آلودگی است که بیش از ملاحظات مربوط به هزینه و راحتی موثر است. در بسیاری از کشور ها قیمت سوخت پایین – در صورت پایدار بودن – ممکن است از این رفتار پشتیبانی کند. دوم ، احتمالاً سن متوسط خودرو افزایش می یابد زیرا فشارهای اقتصادی مصرف کنندگان را مجبور می کند خریدهای جدید را به تعویق بیندازند.

چه کسانی در شرایط وقوع پدیده رشد کرده اند؟

در زمان بروز انقلاب ۵۷ و وقوع جنگ در حوزه صنعت و تولید تکنسین ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند غالبا به ایجاد صنعت روی آوردند. قشر عمده فارغ التحصیلان دانشگاهها جذب سیستم دولتی و حاکمیتی شدند . کارآفرینی به معنای ریسک پذیری و نوآوری تا دو دهه به حالت رکود بود و هنوز هم سیستمی که از درونش نوآوری و ایجاد صنعت و تولید شکل بگیرد ، بوجود نیامده است. حمایت های دولتی تا کنون بدون بازگشت قابل توجهی بوده اند . در این پدیده نیز همین وضع حاکم خواهد شد. پاسخ به این پرسش شاید این باشد که همان تکنسین ها که این زمان در سیستمهای قدرت هستند در اشکال و انواع گوناگونی به منافعی کوتاه و بلند مدت دست خواهند یافت.

یک نیمرخ سریع

کارشناسان هریک به ابعادی از این موضوع پرداخته اند که یک نگاه کلی به مجموعه ای از آنها دید بهتری بما می دهد.

 • در منظر سیاسی باعث افزایش قدرت در راست افراطی خواهد شد
 • در منظر اقتصادی ، افزایش فاصله طبقاتی را به دنبال خواهد داشت
 • در سیاست ، گرایش به گسترش ناسیونالیسم را ایجاد خواهد کرد.
 • در فرهنگ عوام گسترش فرضیه ی توطًیه را تشدید می کند.
 • در اقنصاد ، بیکاری پنهان به بیکاری آشکار و واقعی تبدیل می شود.
 • بیکاری در همه ی حوزه های کسب و کار ایجاد می شود و مشاغل غیر دایم و غیر تعریف شده بین کارفرمایان و کارکنان شکل می گیرد. توافق پنهان
 • گرایش به بازنشستگی بیشتر شده و بحران صندوقها بیشتر می شود.
 • نقدینگی افزایش می یابد.
 • بدون افزایش سطح تولید تورم افزایش می یابد.
 • بازار مکانیسم کنترل خود را از دست میدهد .
 • جرخه منفی سیستم دینامیکی در بعضی کسب و کارها با سرعت زیاد پیش میرود.
 • در حوزه های حقوقی و قانونی تمایل به بازگشت به برخی قوانین قدیمی شکل می گیرد.
 • استاندارد های تولید کاهش می یابد.
 • تولیدات غیر استاندارد و زیر پله ای افزایش می یابند .
 • گریز از قانون در لایه های مختلف قدرت و سیاست مداران و سرمایه داران و حتی مردم عادی زیاد می شود.
 • برخی نو آوری های خاص رشد چشمگیری می کنند و بسیاری از آنها بدون طح مراحل منطقی تبدیل به فرصتهای جهشی درست و غلط می شوند.
 • افزایش ارجاع کار به کانالهای غیر قابل بررسی و ارزیابی و غیر قانونی .
 • برنامه ریزی های فرصت طلبانه موسات دولتی و دو زیستی و بخش خصوصی وابسته و تحت تملک آنها بعلت دسترسی به امتیازات اطلاعاتی و ارتباطی
 • رکود بانکی و پولی بعلت رکود کسب و کارها و کاهش تولید
 • کاهش تمایل به استفاده از خدمات درمانی بعلت ترس از مراجعه به بیمارستان
 • عدم تمایل خرید از سوی طلافروشان و جواهر فروشان با بهانه کمبود نقدینگی

خطوط هادی برای بازگشایی کسب وکار ها و فعالیت ها

 • تهیه برنامه و نقشه باز گشایی کار و فعالیت با در نظر داشتن ملحوظات جغرافیای پدیده و جمعیت شناسی ، میزان درگیری با پدیده و وقایع نگاری مربوطه
 • تعریف وضعیت میزان ریسک بازگشایی و مولفه های اصلی که بایستی مدیریت شوند.
 • بررسیهای حوزه فعالیتی در کل کسب و کار مرتبط و کل اقتصاد با توجه به مقیاس موسسه با توجه به میزان خطر ، وقایع و اتفاقات ، وضعیت بازار و تقاضا با هدف شناخت جایگاه و اهمیت آن
 • تعیین مولفه های اطمینان بخشی به مشتریان و ذینفعان در رابطه با محصول و خدمات
 • تعیین راهکارهای حفظ وسلامت کارکنان
 • تعیین میزان تقاضا و راهکار های متناسب با وضعیت موجود در ارتباط با حفظ و نگهداشت و رشد
 • راه اندازی مجدد عملیات و بررسی بازخوردهای عوامل موثر بر آن
 • راه اندازی سیستم های اطلاعات و برپز آوری سریع وضعیت موجود و پایش آن
 • پیشبرد همزمان عملیات ، بازار ، تحقیق و توسعه سیستم جامع کسب و کار در زمان وقوع پدیده و نتایج و اثرات آن بر موسسه
 • سرمایه گذاری در اطمینان از پایداری وضعیت
 • بازنگری همه ی موارد و اقدامات اصلاحی لازم

 چهارده اصل مديريت در هنگام وقوع پدیده

1-ايجاد عزم و اراده مستمر براي كاهش اثرات پدیده بر کار کنان و ذینفعان در کل سازمان.

2-باید ایمان داشت که همگی در وضعيتي مشابه و بحرانی هستيم و همه مديران در همه سطوح بايستي سهم خود را در تحولات  ايفا نمایند.

3- بايد از تكيه بر تغيير وضعيت  از طريق دستورات اداري دست كشيد و به عنوان يك عامل تغيير اثر بخشدر مشارکت عمل نمود.

4- بايد به روش رايج در اجراي فعاليت ها به صورت غير واقعي خاتمه داده شود و به جاي آن به سرعت بخشی در تصمیمات  توجه شود .

5- روش توليد  را بايد به طور دائم و پيوسته بهبود بخشيد تا بهره وري افزايش پيدا كند و قيمت تمام شده كاهش داشته باشد.

6- آموزش دايمي در تمامي لايه هاي سازمانی بویژه مهارت  های اصلی پیشران به صورت فراگير بايستي انجام شود.

7- هدف از نظارت  بايد ايجاد امنيت در کل سازمان باشد.

8-  بايستي هرگونه ترس و نگراني را از کارکنان دور نمود تا بتوانند به طور موثر براي بهبود وضعيت همكاري نمايند.

9- بايستي ديوارهاي جدايي بين مدیران و کارکنان و ذینفعان فرو ريخته شود تا افراد در پژوهش ، طراحي و اجراي طرح ها به صورت يكپارچه و گروهي كار كنند .

10-  شعارهاي غير واقعي  باعث ايجاد  روابط نامطلوب مي شود ، سيستم هاي موجود را بايستي اصلاح نمود.

11 – ضمن به كارگيري روش مديريت براساس هدف، بايد از شيوه مديريت فرآيندي  نيز استفاده شود.

12 – بايستي تنگناها و موانعي راكه باعث كاهش اهميت موضوع در نظرکارکنان و ذینفعان مي شود از بين برود.

13- خودپايي در مديريت با مشارکت عمومي کارکنان امكان پذير شود.

14-نهایتا این یک دگرگونی در سازمان است و باید به گونه اي برنامه ريزي شود كه همه در اين دگرگوني مشاركت داشته باشند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دانلود رزومه موسسه بر روی عکس کلیک کنید