نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:37 ب.ظ

rna

خبر 393

اولین RNA از حیوان منقرض شده در جهان بازیابی شد

26 سپتامبر 2023 – دانیلا کالتوف، مسئول مجموعه پستانداران در موزه تاریخ طبیعی استکهلم، یک نمونه خشک از ببر تاسمانی را بررسی می کند. محققان دانشگاه استکهلم به خبرگزاری فرانسه…