نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:05 ب.ظ

OpenAI

در OpenAI چه اتفاقی افتاد

پنج روز هرج و مرج: در OpenAI چه اتفاقی افتاد؟

24 نوامبر 2023 -توسط برایان کنترراس، لس آنجلس تایمز-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی سم آلتمن تقریباً به همان سرعتی که  رفت، برگشت.پس از اخراج ناگهانی و هنوز تا حد زیادی غیرقابل…