نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:51 ق.ظ

MIT

MIT نوع جدیدی از الگوریتم هوش مصنوعی سریعتر را برای حل یک معادله پیچیده ارایه می کند.

بریتنی گرایمز -6 نوامبر 2022 -تصویر مفهومی نورون مصنوعی.imaginima/iStock هوش مصنوعی از تکنیکی به نام شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای تقلید از نحوه عملکرد مغز انسان استفاده می کند….