نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:27 ب.ظ

metamobility

“Metamobility” در واقع به چه معناست؟

گرانت کورین – 6 ژانویه 2022 -Spot، سگ روباتیک، می‌تواند به متاورژن متصل شود. چه اتفاقی می‌افتد وقتی روبات‌ها را در همه جا قرار دهید و آنها را به متاورس…