نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:54 ب.ظ

Mellor

تولید کننده اتوبوس Mellor برنامه هایی را برای تاسیسات تولید اسکاربرو فاش می کند

3 نوامبر 2021 تولیدکننده اتوبوس بریتانیا، Mellor، برنامه‌های خود را برای یک بخش تولید جدید مبتنی بر اسکاربرو به عنوان بخشی از جاه‌طلبی‌های هیجان‌انگیز خود برای تغییر موقعیت کسب‌وکار از…