نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:17 ق.ظ

IATA

رئیس یاتا می گوید سوخت پایدار هوانوردی هزینه بیشتری دارد اما مصرف کنندگان مایل به پرداخت هستند

11 فوریه 2022 -انمار فرنگول یاتا می گوید سوخت های پایدار هوانوردی می توانند نقش کوچک اما مهمی در مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشند مدیرکل انجمن بین‌المللی…