نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:39 ب.ظ

HBR

رویکرد درونی جامعه محور رنو به نوآوری

  19 ژانویه 2022-   دیرک دیشمن، توماس گیلیر و مارکو تونلاتو -مایکل بلان/گتی ایماژ اغلب، حتی بهترین ایده ها از مرحله مفهومی نوآوری به فضای فروشگاه نمی رسند. قبل از…