نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:52 ق.ظ

APS

ERP در مقابل APS، کدام برای تولیدکنندگان مناسب است؟

9 اوت 2021 برنامه ریزی و زمان بندی همیشه هسته اصلی فرآیندهای تولید سازندگان بوده است. با نظم و ترتیب، بهینه‌سازی و کنترل حجم کار تولیدی، شرکت‌ها می‌توانند بر توانایی…